Jawatan Kosong Guru di MAIWP

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) mempelawa Warganegara Malaysia yang berminat dan berkelayakan untuk mengisi jawatan kosong Guru di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Ia terdiri dari Guru Akademik (Bahasa Inggeris, Sains, Matematik) dan Guru Azhari (Bahasa Arab, Al-Quran Wal Qira’at, Usuluddin/ Syariah). Terdapat juga jawatan kosong sebagai Pengetua, Pembantu Tadbir (Kewangan) dan Pembantu Hal Ehwal Islam (Ketua Guru). Iklan ini adalah sambungan daripada iklan MAIWP di post sebelum ini. Senarai jawatan kosong guru yang ditawarkan adalah seperti berikut:

permohonan guru

Jawatan Kosong Guru Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

1. CARA MEMOHON
(i) Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang Perjawatan MAIWP/BKP/BP/08 yang boleh diperolehi dengan melayari laman web di www.maiwp.gov.my.

(ii) Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil yang telah disahkan seperti berikut:-

(a) Ijazah/Diploma/Sijil atau salinan keputusan peperiksaan akhir bagi kelayakan yang disyaratkan, sijil berhenti sekolah dan sijil kelahiran.

(b) Transkrip keputusan semua semester bagi calon-calon yang mendapat kelayakan ijazah dari institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan yang mengandungi CGPA. Transkrip yang tidak menyatakan CGPA tidak akan diterima.

(c) Permohonan daripada Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan awam, Badan berkanun atau kuasa tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing dan pastikan salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan laporan penilaian prestasi tahun terkini perlu disertakan bersama.

(d) Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat dan disudut atas sebelah kiri hendaklah ditulis NAMA JAWATAN YANG DIPOHON.

Permohonan berikut akan DITOLAK:
a. Tidak disertakan gambar pasport;
b. Tidak disertakan dokumen yang diperlukan;
c. Tidak lengkap atau tidak terang;
d. Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan; dan
e. Tidak ditandatangani.

2. UMUR PADA TARIKH TUTUP IKLAN
Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun;

3. ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP:

Ketua Pegawai Eksekutif,
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP),
Aras 10, Bangunan PERKIM
No. 150, Jalan Ipoh
51200 KUALA LUMPUR

Bagi calon daripada Labuan, Sabah dan Sarawak borang permohonan boleh dihantar kepada:
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN CAWANGAN LABUAN
BLOK 4, TINGKAT 12
KOMPLEKS UJANA KEWANGAN
PETU SURAT 80960
87019 LABUAN

SEBELUM ATAU PADA : 16 MAC 2012

4. CATATAN AM
– Hanya calon yang layak sahaja akan dipanggil untuk seisi temuduga.
– Pemohon yang tidak menerima sebarang maklumbalas selepas 6 bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

 
This entry was posted in Guru and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Lain-Lain Iklan Jawatan Kosong

Error: Feed has a error or is not valid

Error: Feed has a error or is not valid