Jawatan Kosong Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) menawarkan 3 jawatan kosong di iaitu Juruteknik Komputer, Pembantu Tadbir dan Pembantu Makmal. Untuk maklumat lanjut sila baca iklan jawatan kosong JAIS di bawah;

1. JAWATAN GRED KEKOSONGAN
A. JURUTEKNIK KOMPUTER FT17 1 (LELAKI SAHAJA)
B. PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 2
C. PEMBANTU MAKMAL C17 2

2. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Jawatan A : Perkhidmatan Sistem Maklumat
Jawatan B : Perkhidmatan Pertadbiran dan Sokongan
Jawatan C : Perkhidmatan Sains


3. JADUAL GAJI
2.Jawatan A Gred FT 17 :
P1T1: RM843.06 – P1T26:RM2325.37
P2T1: RM896.00 – P1T26:RM2452.46
P3T1: RM950.45 – P1T26:RM2583.95

3. Jawatan B Gred N17 :
P1T1: RM820.38 – P1T24:RM2151.35
P2T1: RM871.81 – P1T24:RM2272.50
P3TI: RM924.75 – P1T24:RM2397.95

4. Jawatan C Gred C17 :
P1T1: RM824.91 – P1T24:RM2155.88
P2T1: RM876.34 – P1T24:RM2277.03
P3TI: RM929.28 – P1T24:RM2402.48

4. TARAF JAWATAN : KONTRAK

5. UMUR (Pada tarikh iklan ditutup)
(a) Calon-calon lantikan terus mesti tidak kurang dari 18 tahun.
(b) Bekas Anggota Tentera atau Polis yang telah menamatkan perkhidmatan dengan baik hendaklah tidak melebihi 45 tahun.

6. WARGANEGARA MALAYSIA

7. SYARAT LANTIKAN
JAWATAN A : PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT
Syarat Lantikan:
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus subjek elektrik atau elektronik atau teknologi maklumat pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FT17:P1T1); atau
(ii) Sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknikpoliteknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FT17:P1T6); atau
(iii) Sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada oliteknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred FT17: P1T9);
dan
(b) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

JAWATAN B: PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
dan;
(b) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer/atau mengambil trengkas).

JAWATAN C : PERKHIDMATAN SAINS
Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus dalam subjek Matematik atau salah satu daripada subjek Sains pada peringkat Peperiksaan tersebut;
dan;
(b) lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Keutamaan akan diberi kepada calon daripada Aliran Sains dan Kepujian dalam Subjek Fizik, Kimia dan Biologi).

8. CARA MEMOHON
(a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Untuk Jawatan Kontrak Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS-BP.1) yang boleh diperolehi di alamat;

Bahagian Khidmat Pengurusan/Unit Sumber
Manusia JAIS Tingkat 1, Menara Selatan,
Bangunan Sultan Idris Shah,
No. 2, Persiaran Masjid, Bukit SUK, Seksyen 5,
40676 Shah Alam, Selangor
atau laman web JAIS di jais.gov.my.

(b) Semua Permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar berukuran passport, salinan Kad Pengenalan, salinan Kad
Pengenalan Ibu dan Bapa dan salinan Sijil Kelahiran serta Sijil-Sijil Persekolahan yang berkaitan.
(c) Permohonan hanya dibuka untuk anak Selangor atau bermastautin melebihi 15 tahun disertakan surat pemastautin.
(d) Semua salinan sijil hendaklah diakui sah.
(e) Permohonan yang berikut akan ditolak
(i) Tidak disertai dengan dokumen yang diperlukan
(ii) Tidak lengkap atau tidak terang.
(iii) Tidak memenuhi syarat- syarat kelayakan.
(iv) Tidak besertakan gambar.
(v) Tidak ditandatangani.

9. ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP

(a) Permohonan hendaklah sampai kepada:
PENGARAH
JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR,
TINGKAT 1, MENARA SELATAN,
BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,
NO. 2, PERSIARAN MASJID, BUKIT SUK,
SEKSYEN 5, 40676 SHAH ALAM.
Sebelum atau pada 2 DISEMBER 2011.

(b) Hanya calon-calon yang memenuhi syarat-syarat permohonan serta disenarai pendek sahaja yang akan dihubungi untuk sesi temuduga.

Permohonan yang tidak menerima jawapan selepas lima (5) bulan daripada tarikh iklan ini ditutup hendaklah menganggap permohonannya tidak berjaya.

Kata Carian Dari Pengunjung:

jawatan kosong juruteknik elektrik 2012, jawatan kosong juruteknik komputer 2012, jawatan kosong pensyarah, jawatan kosong pembantu tadbir 2012, jawatan kosong jais 2012, jawatan kosong 2012 selangor, kerja kosong 2012 selangor, jawatan kosong pembantu makmal, kerja kosong jais 2012, jawatan kosong technician elektrik 2012, kerja kosong pembantu tadbir 2012, kerja kosong juruteknik 2012, jawatan kosong selangor 2012, jais jawatan kosong 2012, kerja kosong selangor 2012, jawatan kosong n17 2012, jawatan kosong kerajaan selangor 2012, kerja kosong pembantu makmal 2012, jawatan kosong juruteknik, jawatan kosong technician komputer 2012, kerja kosong di selangor 2012, jawatan kosong kerajaan 2012 selangor, jais jawatan kosong, www jais gov my jawatan kosong 2012, jawatan kosong juruteknik komputer, jawatan kosong juruteknik komputer ft17 2012, kerja kosong pembantu makmal, kerja kosong technician elektrik 2012, jawatan kosong pembantu tadbir terkini 2012, jawatan kosong kerajaan juruteknik komputer 2012, pembantu tadbir 2012
 
This entry was posted in Iklan Kerja and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Lain-Lain Iklan Jawatan Kosong

Error: Feed has a error or is not valid

Error: Feed has a error or is not valid